,,

Τόσο κοντά σου υπήρξα, που κρυώνω πλάι στους άλλους.

Πωλ Ελυάρ, Νεκροζώντανη μου, Τα τελευταία ποιήματα του έρωτα. (via skatamefraouless)